Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. Αρκαδίας Αρσένης

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. Αρκαδίας Αρσένης

Η εταιρία

H εταιρεία Αναστάσιος Αρσένης-Γεωργία Αρσένη Ο.Ε. που δραστηριοποιείται με διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αρκαδίας Αρσένης» ιδρύθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Τρίπολη το 2005.

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλων των ειδών τα οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης.

▸ Επιβατικά Ι.Χ.
▸ Μοτοποδήλατα
▸ Μοτοσικλέτες

▸ Φορτηγά < 3,5Τ
▸ Βαρέα οχήματα > 3,5Τ
▸ ADR & AΤP

▸ Εκπαιδευτικά οχήματα
▸ Ταξί
▸ Ασθενοφόρα

Αποστολή

Η διεξαγωγή αδιάβλητων τεχνικών ελέγχων οχημάτων οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφάλεια του οδηγού και ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Όραμα

Η πλήρης αναμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου υλοποίησης του τεχνικού ελέγχου οχημάτων τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού αλλά και εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Η εταιρεία εστιάζει την ανάπτυξή της στην εφαρμογή προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας τα οποία εξασφαλίζουν ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο τεχνικών ελέγχων των οχημάτων.

‣  Xρήση υψηλού επιπέδου μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.

‣  Eφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών τόσο στη διενέργεια του ελέγχου όσο και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

‣  Πιστή τήρηση και εφαρμογή πιστοποιητικών προτύπων Ελεγκτικών Οργανισμών, συναφών με τη Διαχείριση της Ποιότητας και συγκεκριμένα του πιστοποιητικού προτύπου ISO 9001.

‣  Απασχόληση εξειδικευμένου και ειδικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

‣  Συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού.

Στόχος

Η ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων διαδικασιών οι οποίες εγγυώνται την ποιότητα του τεχνικού ελέγχου, ενισχύουν την οδική ασφάλεια των πολιτών και ενδυναμώνουν την περιβαλλοντική προστασία.

Αναβάθμιση

Παράλληλα η εταιρεία αναζητεί διαρκώς νέους τρόπους αναβάθμισης τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και των τηρούμενων διαδικασιών προκειμένου να συμβαδίζουν απόλυτα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και να καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις της άρτιας λειτουργικής οργάνωσης των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και της βέλτιστης εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού.