Ερωτήσεις για τα Ι. Κ.Τ.Ε.Ο.

Ερωτήσεις για τα Ι. Κ.Τ.Ε.Ο.

Ερωτήσεις για τα Ι. Κ.Τ.Ε.Ο.
Τεχνικές ερωτήσεις

▸ Τι σημαίνει ΚΤΕΟ;

Η συντομογραφία ΚΤΕΟ προέρχεται από τις λέξεις «Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων».

▸ Ποια η χρησιμότητα των ΚΤΕΟ;

Τα ΚΤΕΟ σαν στόχο έχουν τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των οχημάτων και των υποσυστημάτων τους, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβαίνοντες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.

▸ Τι πρέπει να ζητάω από ένα ΚΤΕΟ, πότε αυτό θεωρείται αξιόπιστο και πως κάνω απόσβεση των χρημάτων που δίνω;

Ένα σωστό και αξιόπιστο ΚΤΕΟ οφείλει να σέβεται τον χρόνο του πελάτη καθώς και τα χρήματα που επενδύει για τον σωστό έλεγχο του οχήματος του.

Έτσι κάθε ΚΤΕΟ θα πρέπει:

α. Να φέρει πιστοποιήσεις από την ΔΑΧΜ σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ) καθώς και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας κατά ISO 9001.

β. Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό

γ. Να κλείνει ραντεβού στον πελάτη προς διευκόλυνση του

δ. Να ενημερώνει σωστά και λεπτομερώς για την κατάσταση του οχήματος τον ιδιοκτήτη ώστε ο τελευταίος να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις (αν χρειάζεται).

▸ Πόση ώρα διαρκεί ο έλεγχος;

Συνήθως 25-30 λεπτά. Σε εμάς προτεραιότητα έχει ο σωστός έλεγχος και οι αξιόπιστες μετρήσεις.

▸ Τι γίνεται στην περίπτωση που το όχημα «κοπεί» κατά την διάρκεια του ελέγχου;

Το δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων, καλύπτει τον κάτοχο για διάστημα 30 ημερών, μέχρι να αποκατασταθούν οι ελλείψεις αυτές. Ο επανέλεγχος στο ΙΚΤΕΟ Αρκαδίας Αρσένης γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

▸ Έχω χάσει το προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου; Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει κάποια χρέωση;

Η έλλειψη του προηγούμενου δελτίου τεχνικού ελέγχου δεν επιφέρει κάποια χρέωση εκπρόθεσμου ελέγχου. Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησής του από το ΚΤΕΟ.

▸ Θέλω να μεταβιβάσω το αυτοκίνητο μου. Πρέπει να έχει περάσει ΚΤΕΟ;

Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προκειμένου να μεταβιβασθεί.

▸ Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο;

Το φαρμακείο είναι καλό να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με το σχετικό Γερμανικό Κανονισμό DIN 13164 και την απόφαση του υπουργείου συγκοινωνιών «περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων» και ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών μας στις πρώτες βοήθειες.

Τα ελάχιστα υλικά που πρέπει να έχει καθένας στο φαρμακείο του αυτοκινήτου είναι τα εξής:

▸  Γάντια πρώτων βοηθειών (2-3 ζευγάρια). 
▸  Αποστειρωμένα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη. 
▸  Κουβέρτες επιβίωσης (τουλάχιστον μία). 
▸  Ένα πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων (τουλάχιστον). 
▸  Τέσσερα κουτιά αποστειρωμένες γάζες. 
▸  Ένα καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη. 
▸  Τέσσερις ατομικούς επιδέσμους. 
▸  Ένα φιαλίδιο των 200 γραμμαρίων τουλάχιστο οινόπνευμα. 
▸  Ένα φιαλίδιο των 50 γραμμαρίων τουλάχιστο Mercurochrome.

▸ Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει αντηλιακές μεμβράνες;

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και μεταφορών και επικοινωνιών [29039/2123/07 (Β’1069)] τα οχήματα που φέρουν αντηλιακές μεμβράνες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση του εγκαταστάτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά η έγκριση τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών.

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση των μεμβρανών γίνεται για ιατρικούς λόγους θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να είναι εφοδιασμένος με ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο όπου θα αναφέρεται η αναγκαιότητα τοποθέτησης τους.

▸ Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;

Πυροσβεστήρες: Προσοχή στην κατασβεστική ικανότητα και την ημερομηνία λήξης πυροσβεστήρα. Επίσης προσοχή να φέρουν οι πυροσβεστήρες προβλεπόμενη σήμανση CΕ και να έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕN3.07.

Eπιβατηγά και φορτηγά < 3,5Τ: φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000v με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α 34Β,C.

Aσθενοφόρα: φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000v με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13A 55B,C.

Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα: φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000v με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A 113B,C.