Αντικείμενα Ελέγχου

Αντικείμενα Ελέγχου

Οπτικοί Έλεγχοι

Οι οπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης των διαφόρων μερών και συστημάτων του οχήματος. Διενεργούνται με παρατήρηση, μόνο από εκπαιδευμένους ελεγκτές δίχως τη χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:

Έλεγχος ταυτότητας αυτοκινήτου:

▸ Αριθμοί πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας.

▸ Σε περίπτωση Ε.Δ.Χ. (ταξί)

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους διενεργούνται πρόσθετα και οι παρακάτω:

▸ Πινακίδα κυκλοφορίας ειδικού τύπου
▸ Χρωματισμός επιπλέον σύμφωνος με την νομοθεσία και τον ιδιαίτερο που τυχόν έχει καθοριστεί για την πρωτεύουσα του νομού.
▸ Διαφημίσεις εξωτερικά του οχήματος
▸ Ειδικός αριθμός Ε.Δ.Χ. (μόνο για Ε.Δ.Χ. του νομού Αττικής)
▸ Σήμα ηλεκτρονικής αναγνώρισης Ε.Δ.Χ
▸ Υπέρβαση ορίου ηλικίας οχήματος
▸ Ταξίμετρο
▸ Φωτεινή πινακίδα (ταξί, αγοραίο, ελεύθερο)
▸ Φωτεινή πινακίδα (ελεύθερο)
▸ Πομποδέκτες – κλιματισμός-διαστάσεις ελαστικών-μηχανή αποδείξεων (φορολογικός μηχανισμός)

▸ Διαδικασία οπτικού ελέγχου

▸ Έλεγχος αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων: Στερέωση, φθορές, οξειδώσεις
▸ Έλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών
▸ Έλεγχος ανεμοθώρακα και υαλοπινάκων: Κατάσταση, ορατότητα και καταλληλότητα
▸ Έλεγχος φωτιστικών στοιχείων: Κατάσταση και στερέωση
▸ Έλεγχος καθρεφτών: Κατάσταση, στερέωση και ορατότητα
▸ Έλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού: Καταλληλότητα, διαστάσεις, κατάσταση, στερέωση
▸ Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου για διαρροές
▸ Έλεγχος κινητήρα: Στήριξη, διαρροές
▸ Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης
▸ Έλεγχος συστήματος πέδησης: Αντλία φρένων, σερβομηχανισμός και υδραυλικό σύστημα
▸ Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης: Αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις
▸ Έλεγχος καμπίνας: Ζώνες ασφαλείας, τιμόνι, ταχύμετρο, καθίσματα, κόρνα, αλεξήλια
▸ Έλεγχος ποδόπληκτρου πέδησης, πατιναρίσματος συμπλέκτη, επαναφοράς τιμονιού, ενδεικτικής λυχνίας ABS, λειτουργίας καστάνιας πέδης στάθμευσης
▸ Έλεγχος ύπαρξης πυροσβεστήρα, τριγώνου και φαρμακείου Οι παραπάνω έλεγχοι διασφαλίζουν την ασφάλεια και την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου, καθώς και τη συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Έλεγχος καυσαερίων

Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τόσο σοβαρό που εδώ και χρόνια η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων για κάθε κατηγορία οχήματος που κυκλοφορεί και μάλιστα υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να ελέγχει εξαμηνιαίως ή ετησίως το όχημα του και να φέρει σε αυτό την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.

Οι κυριότεροι ρυπαντές που προκύπτουν από την καύση των υγρών καυσίμων των οχημάτων και ελέγχονται από τα Κ.Τ.Ε.Ο. είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οι υδρογονάνθρακες (HC) στα βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα και η αιθάλη (κάπνα) στα πετρελαιοκίνητα.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη βοήθεια του αναλυτή καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα-υγραεριοκίνητα οχήματα και του αιθαλόμετρου για τα πετρελαιοκίνητα. Διαδικασία μέτρησης εκπεμπόμενων καυσαερίων.

Ο αναλυτής καυσαερίων μετρά εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και τους υδρογονάνθρακες (HC), και το λόγο λ που δεν αποτελεί ρυπαντή, αλλά είναι μια ένδειξη της σωστής λειτουργίας του κινητήρα και του καταλύτη του αυτοκίνητου μας.

Το αιθαλόμετρο μετρά την ποσότητα αιθάλης που περιέχεται στα καυσαέρια και είναι υπεύθυνη για το σκουρόχρωμο καπνό που εκπέμπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Κατά τη διαδικασία της μέτρησης των καυσαερίων ενός οχήματος ο κινητήρας έρχεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας όπως επίσης και ο καταλύτης, αν πρόκειται για όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η εξάτμιση του οχήματος θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές.

Στα βενζινοκίνητα οχήματα ο νομοθέτης προβλέπει δύο μετρήσεις, μία στις 2500rpm και μία στο ρελαντί, ενώ στα πετρελαιοκίνητα δύο (-2-) διαδοχικές μετρήσεις στο ανώτατο όριο των στροφών του κινητήρα.

▸ Έλεγχος σύγκλισης - απόκλισης

Η μέτρηση της σύγκλισης – απόκλισης του υπό έλεγχο οχήματος πραγματοποιείται με το αποκλισιόμετρο.

Πρόκειται για μια επίπεδη πλάκα μήκους ενός μέτρου πάνω από την οποία διέρχεται ο εμπρόσθιος αριστερός τροχός του οχήματος.

Αν το όχημα αποκλίνει της πορείας του στον δρόμο, τότε θα ασκήσει μια εγκάρσια δύναμη στην πλάκα ωθώντας την είτε αριστερά είτε δεξιά κάποια χιλιοστά.

Αν για παράδειγμα ένα όχημα μετακινεί την πλάκα κατά 10 χιλιοστά στο ένα μέτρο του μήκους της, τότε θα αποκλίνει της ευθύγραμμης πορείας 10 μέτρα ανά διανυθέν χιλιόμετρο.

Το τελευταίο μέγεθος (m/km) είναι και η μονάδα στην οποία εκφράζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με την μέθοδο αυτή δεν ελέγχουμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διεύθυνσης και ανάρτησης ενός οχήματος, αλλά εξετάζουμε το μέγεθος της απόκλισης του από την ευθύγραμμη πορεία μακροσκοπικά. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι και το γεγονός ότι με το πέρας της μέτρησης δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για το πού οφείλεται η μετρούμενη απόκλιση. Διαδικασία ελέγχου σύγκλισης - απόκλισης.

Η διατήρηση ευθύγραμμης πορείας από ένα όχημα είναι μεγίστης σημασίας τόσο για την ασφάλεια των επιβατών, όσο και για την μακροζωία υποσυστημάτων και εξαρτημάτων του οχήματος.

Η αθέλητη αλλαγή πορείας μπορεί να συμβεί και λόγω της απόσπασης του οδηγού από τον δρόμο, αλλά -ακόμα και όταν έχει όλη την προσοχή του στραμμένη στο δρόμο- και λόγω μίας απότομης αλλαγής στην κλίση ή μιας ανωμαλίας του οδοστρώματος.

Μια αθέλητη αλλαγή πορείας μπορεί να επιφέρει έως και θανατηφόρα αποτελέσματα. Τέλος ένα όχημα που αποκλίνει της ευθείας φθείρει ανομοιόμορφα το πέλμα των ελαστικών και καταπονεί τους βραχίονες και τις αρθρώσεις του συστήματος διεύθυνσης του.

Έλεγχος φώτων

Ο έλεγχος φώτων που διεξάγεται κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου αποτελείται από τρεις διαφορετικούς τομείς.

Ο πρώτος αφορά στην λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος. Γίνεται οπτικά από τον ελεγκτή, ο οποίος διαδοχικά ελέγχει την ορθή λειτουργία, τον σωστό χρωματισμό, και την ένταση των φώτων θέσης, διασταύρωσης, πορείας, δεικτών κατεύθυνσης, πέδησης, ομίχλης, αλάρμ και φώτα πινακίδας.

Παράλληλα ελέγχεται και η απρόσκοπτη λειτουργία των διακοπτών χειρισμού των ανωτέρω. Οι εναπομείναντες δυο τομείς ελέγχονται με την χρήση ενός οργάνου μέτρησης που καλείται φωτόμετρο.

Διαδικασία ελέγχου απόδοσης φωτιστικών σωμάτων

Ο δεύτερος τομέας ελέγχου αφορά στην ορθή σκόπευση των φώτων διασταύρωσης και πορείας.

Πιο συγκεκριμένα μέσω του φωτομέτρου μετράται η απόκλιση της εκπεμπόμενης από το όχημα φωτεινής δέσμης, κατά τον κατακόρυφο άξονα, σε σχέση με την κλίση που αναγράφει στα φανάρια ο κατασκευαστής.

Επιπλέον μετράται η οριζόντια απόκλιση του φαναριού κατά τον οριζόντιο άξονα, δηλαδή κατά πόσο το φανάρι είναι στραμμένο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ο τρίτος και τελευταίος τομέας αφορά στην μέτρηση της έντασης των φώτων διασταύρωσης και πορείας.

Μέσω του φωτομέτρου μετράται η φωτεινή ένταση της εκπεμπόμενης δέσμης, η οποία πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια.

Ο έλεγχος των φώτων ενός οχήματος αποτελεί ένα τομέα κεφαλαιώδους σημασίας για την ασφαλή μετακίνηση μας.

Η ορθή λειτουργία όλων των φωτιστικών στοιχείων του οχήματος εξασφαλίζει την έγκαιρη προειδοποίηση των υπολοίπων οδηγών για ενδεχόμενη αλλαγή της πορείας μας, ή για απότομη επιβράδυνση μας.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια νυχτερινής οδήγησης τα φώτα μας καθορίζουν την θέση του οχήματος μας στο οδόστρωμα, ενώ έχοντας ορθή σκόπευση εξασφαλίζουν το βέλτιστο οπτικό πεδίο για μας, χωρίς να παρενοχλούν τα αντιθέτως ερχόμενα οχήματα.

▸ Έλεγχος συστήματος πέδησης

Ο έλεγχος του συστήματος πέδησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του τεχνικού ελέγχου, καθώς τα φρένα του οχήματος που οδηγούμε είναι το υποσύστημα μέσω του οποίου μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητα του και να το ακινητοποιήσουμε. Η σωστή λειτουργία του συστήματος πέδησης ελέγχεται με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού μετρώντας τα παρακάτω μεγέθη:

▸ Μέγιστη δύναμη πέδησης. Είναι η μέγιστη δύναμη που μπορούν να αναπτύξουν τα φρένα του οχήματος μας. Αυτή η δύναμη για να είναι ικανή να ακινητοποιήσει το όχημα μας πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το 75% του συνολικού βάρους του οχήματος.

▸ Διαδικασία ελέγχου συστήματος πέδησης

▸ Μονόπλευρη πέδηση. Προκειμένου το όχημα μας να διατηρεί την ευθύγραμμη και την επιθυμητή πορεία του, πρέπει οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στον αριστερό και δεξιό τροχό του κάθε άξονα να μη διαφέρουν περισσότερο από 30%

▸ Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης.

Η φθορά που προκαλείται στο σύστημα της πέδησης ενός οχήματος με την καθημερινή του χρήση δεν είναι ομοιόμορφη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά την επενέργεια του πεντάλ του φρένου η δύναμη που αναπτύσσεται σε κάθε τροχό να μην είναι σταθερή αλλά να έχει διακυμάνσεις. Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο διακύμανσης της δύναμης σε κάθε ένα τροχό ξεχωριστά είναι 20%.

Η άριστη κατάσταση του συστήματος πέδησης του οχήματος μας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Εκτός από τη δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση ανάγκης και την ομαλή επιβράδυνση χωρίς να παρεκκλίνουμε από την πορείας μας, εξασφαλίζεται η ομαλή συμπεριφορά του οχήματος κατά την επιβράδυνση σε στροφές και σε υψηλές ταχύτητες.

Έλεγχος συστήματος ανάρτησης

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τους τροχούς. Σκοπός της ύπαρξης της ανάρτησης είναι να εξασφαλίζει άνεση στους επιβάτες, συνεχή επαφή των τροχών με το δρόμο, ευστάθεια κατά την πορεία και να περιορίζει τις καταπονήσεις των διαφόρων μερών του αυτοκινήτου από τους κραδασμούς μέσω της απόσβεσης των ταλαντώσεων από τις ανωμαλίες του εδάφους.

Ένα σύστημα ανάρτησης σε καλή κατάσταση έχει σημαντικά οφέλη για τον οδηγό, τους επιβάτες, αλλά και για το ίδιο το αυτοκίνητο.

Προσφέρει ασφάλεια και ευστάθεια κατά την πορεία μεταδίδοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του οδοστρώματος στον οδηγό και επιτρέποντας την εύκολη και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης στις στροφές.

Απορροφά σε μεγάλο βαθμό τις ανωμαλίες του δρόμου με αποτέλεσμα την άνετη μετακίνηση των επιβατών, την ασφαλή μεταφορά του επιθυμητού φορτίου, αλλά και την προστασία του αμαξώματος από τις έντονες καταπονήσεις.

Για τους λόγους αυτούς, η ασφάλεια και η άνεση κατά την οδήγηση οποιουδήποτε αυτοκινήτου απαιτεί τον περιοδικό έλεγχο της κατάστασης του συστήματος ανάρτησης κάθε τροχού.

Τα βασικότερα στοιχεία της ανάρτησης είναι τα ελατήρια και ο αποσβεστήρας ταλαντώσεων (αμορτισέρ).

Τα ελατήρια είναι ο ελαστικός σύνδεσμος μεταξύ αμαξώματος και τροχών και ταλαντώνονται σε κάθε ανωμαλία του εδάφους, ενώ ο αποσβεστήρας χρησιμεύει για την απόσβεση αυτών των ταλαντώσεων.

Ο έλεγχος που διενεργείται αξιολογεί συνολικά το σύστημα της ανάρτησης κάθε τροχού ξεχωριστά.

Η μέτρηση γίνεται κατά τη διάρκεια μιας ελεύθερης ταλάντωσης του κάθε τροχού, η οποία προέρχεται από τις ταλαντευόμενες ειδικές πλάκες του αναρτησόμετρου, και συνίσταται στον υπολογισμό της ελάχιστης πρόσφυσης του τροχού πάνω στην πλάκα σε ποσοστό %. Τα μεγέθη που εξετάζονται είναι τα εξής:

▸ Πρόσφυση κάθε τροχού. Η πρόσφυση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 21%, ώστε το αυτοκίνητο να κινείται με ασφάλεια.

▸ Μονόπλευρη πρόσφυση στον ίδιο άξονα.

▸ Η πρόσφυση των τροχών στον ίδιο άξονα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 30% ανάγοντας τη διαφορά στη μετρούμενη τιμή της μεγαλύτερης πρόσφυσης

▸ Στάδια ελέγχου δικύκλων

▸Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, κλπ).
▸ Έλεγχος καυσαερίων.
▸ Ταχύμετρο (μόνο για μοτοποδήλατα έως 50cc).
▸ Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο.
▸ Έλεγχος των φώτων.
▸ Ηχομέτρηση.
▸ Οπτικοί Έλεγχοι.

▸ Στάδια ελέγχου βαρέων οχημάτων

▸ Έλεγχος Ταυτότητας οχήματος (Αριθμού πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας).
▸ Έλεγχος ανεμοθώρακα και υαλοπινάκων.
▸ Έλεγχος αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων.
▸ Έλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών.
▸ Έλεγχος Φώτων - αντανακλαστήρων και ηλεκτρολογικόυ εξοπλισμούς.
▸ Έλεγχος καθρεφτών.
▸ Έλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού.
▸ Έλεγχος Αξόνων - Τροχών-Εφεδρικού τροχού - Ελαστικών - Ανάρτησης.
▸ Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου.
▸ Έλεγχος κινητήρα.
▸ Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης.
▸ Έλεγχος συστήματος πέδησης (Αντλία φρένων, υδραυλικό σύστημα, σερβομηχανισμός).
▸ Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (Αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις).
▸ Έλεγχος καμπίνας (τιμόνι, ταχύμετρο, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα).
▸ Έλεγχος Λειτουργίας και αποτελεσματικότητας κυρίου συστήματος πέδησης.
▸ Έλεγχος λοιπού εξοπλισμού (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο).
▸ Έλεγχος εκπομπής ρύπων.
▸ Μεγίστη δύναμη πέδησης.
▸ Μονόπλευρη πέδηση.
▸ Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης.
▸ Η ορθή λειτουργία.
▸ Ο σωστός χρωματισμός.
▸ Η ένταση των φώτων.
▸ Η ορθή σκόπευση φώτων.