KTEO

Ερωτήσεις για τα ΙΚΤΕΟ
 
1. Τι σημαίνει ΚΤΕΟ και τι είναι ΙΚΤΕΟ;
Η συντομογραφία ΚΤΕΟ προέρχεται από τις λέξεις: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Αντίστοιχα το ΙΚΤΕΟ είναι το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

2. Ποια η χρησιμότητα των ΚΤΕΟ και των ΙΚΤΕΟ;
Τα ΚΤΕΟ και τα ΙΚΤΕΟ σαν στόχο έχουν τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των οχημάτων και των υποσυστημάτων τους, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβαίνοντες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.

3. Ποια η διαφορά μεταξύ των ΚΤΕΟ και των ΙΚΤΕΟ σαν λειτουργία;
Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σήμερα λειτουργούν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κάτω από αυστηρούς ελέγχους πιστοποίησης και ελέγχου. Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι συνεχώς συνδεδεμένα με την βάση του Υπουργείου Μεταφορών. Επίσης η οργάνωση είναι ένας θετικός παράγοντας που χαρακτηρίζει τα ΙΚΤΕΟ καθώς ο πελάτης κλείνει ραντεβού την ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του με πλήρη καταγραφή της κατάστασης του. Τέλος για τον έλεγχο στα ΙΚΤΕΟ δεν χρειάζεται να προσκομίσει ο πελάτης τα παράβολα για τον έλεγχο καθώς αυτά υπάρχουν στο ΙΚΤΕΟ.

4. Τι πρέπει να ζητάω από ένα ΚΤΕΟ, πότε αυτό θεωρείται αξιόπιστο και πως κάνω απόσβεση των χρημάτων που δίνω;
Ένα σωστό και αξιόπιστο ΚΤΕΟ οφείλει να σέβεται τον χρόνο του πελάτη καθώς και τα χρήματα που επενδύει για τον σωστό έλεγχο του οχήματος του.

Έτσι κάθε ΚΤΕΟ θα πρέπει:
Να φέρει πιστοποιήσεις από την ΔΑΧΜ σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ) καθώς και πιστοποίηση σωστής λειτουργίας κατά ISO 9001.
Να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
Να κλείνει ραντεβού στον πελάτη προς διευκόλυνση του
Να ενημερώνει σωστά και λεπτομερώς για την κατάσταση του οχήματος τον ιδιοκτήτη ώστε ο τελευταίος να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις (αν χρειάζεται).

5. Πόση ώρα διαρκεί ο έλεγχος;
Συνήθως 25-40 λεπτά. Σε εμάς προτεραιότητα έχει ο σωστός έλεγχος και οι αξιόπιστες μετρήσεις.

6. Τι γίνεται στην περίπτωση που το όχημα «κοπεί» κατά την διάρκεια του ελέγχου;
Το δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων, καλύπτει τον κάτοχο για διάστημα 20 ημερών, μέχρι να αποκατασταθούν οι ελλείψεις αυτές. Ο επανέλεγχος στο ΙΚΤΕΟ Αρκαδίας Αρσένης γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

7. Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου έχει την ίδια ισχύ με αυτά των κρατικών ΚΤΕΟ;
Ναι, έχει απολύτως την ίδια ισχύ και μάλιστα μεγαλύτερη αξία, μιας και γίνεται πολύ πιο ενδελεχής και αξιόπιστος έλεγχος του οχήματος.

8. Έχω χάσει το προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αλλά υπάρχει το προηγούμενο σήμα; Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει κάποια χρέωση;
Η έλλειψη του προηγούμενου δελτίου τεχνικού ελέγχου επιφέρει χρέωση εκπρόθεσμου ελέγχου. Ο κάτοχος του οχήματος μπορεί να αναζητήσει στο ΚΤΕΟ το οποίο διενέργησε τον έλεγχο αντίγραφο του εκδοθέντος δελτίου. Το Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου που επικολλάται στην πινακίδα, δεν αποτελεί αποδεικτικό ελέγχου.

9. Θέλω να μεταβιβάσω το αυτοκίνητο μου. Πρέπει να έχει περάσει ΚΤΕΟ;
Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προκειμένου να μεταβιβασθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο;
Το φαρμακείο είναι καλό να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με το σχετικό Γερμανικό Κανονισμό DIN 13164 και την απόφαση του υπουργείου συγκοινωνιών «περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων» και ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών μας στις πρώτες βοήθειες. Τα ελάχιστα υλικά που πρέπει να έχει καθένας στο φαρμακείο του αυτοκινήτου είναι τα εξής:
Γάντια πρώτων βοηθειών (2-3 ζευγάρια)
Αποστειρωμένα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη
Κουβέρτες επιβίωσης (τουλάχιστον μία)
Ένα πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστο
Τέσσερα κουτιά αποστειρωμένες γάζες
Ένα καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη
Τέσσερις ατομικούς επιδέσμους
Ένα φιαλίδιο των 200 γραμμαρίων τουλάχιστο οινόπνευμα
Ένα φιαλίδιο των 50 γραμμαρίων τουλάχιστο Mercurochrome .

2. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει αντηλιακές μεμβράνες;
Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και μεταφορών και επικοινωνιών [29039/2123/07 (Β’1069)] τα οχήματα με που φέρουν αντηλιακές μεμβράνες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση του εγκαταστάτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά η έγκριση τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών.
Σε περίπτωση που η εγκατάσταση των μεμβρανών γίνεται για ιατρικούς λόγους θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να είναι εφοδιασμένος με ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο όπου θα αναφέρεται η αναγκαιότητα τοποθέτησης τους.

3. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/ μη-εργοστασιακή ηλιοροφή;
Αν η εργοστασιακή ηλιοροφή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ο κάτοχος μπορεί να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπία. Σε περίπτωση ύπαρξης μη εργοστασιακής ηλιοροφής, πρέπει ο κάτοχος να προσκομίσει έγκριση τύπου για αυτήν από τον εγκαταστάτη.

4. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/ μη-εργοστασιακή αεροτομή;
Αν φέρει εργοστασιακή αεροτομή, ο κάτοχος μπορεί να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπία. Σε περίπτωση ύπαρξης μη εργοστασιακής αεροτομής, πρέπει ο κάτοχος να προσκομίσει έγκριση τύπου για αυτήν από τον εγκαταστάτη.

5. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει κοτσαδόρο;
'Αδεια έλξης (εκδίδεται από το Υπουργείο). Επίσης χρειάζεται η «μπίλια» να είναι αφαιρούμενη και να αφαιρείται όταν δεν χρησιμοποιείται (όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο).

6. Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;
Πυροσβεστήρες: Προσοχή  στην κατασβεστική ικανότητα και την ημερομηνία λήξης πυροσβεστήρα. Επίσης προσοχή να φέρουν οι πυροσβεστήρες προβλεπόμενη σήμανση CΕ και να έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕN3.07
Eπιβατηγά και φορτηγά έως 3,5τ: φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000v με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α 34Β,C .
Aσθενοφόρα: φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000v με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13A 55B,C .
Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα: φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000v με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A 113B ,C .